Onderhouden van uw gazon

Maaien is een belangrijk onderdeel bij het verzorgen van uw gazon. Grasmaaien zorgt er voor dat uw gazon een gesloten grasmat blijft. Voor Graszoden-online moet een mooi gazon voldoen aan een aantal eisen:

Om dit te bereiken moet u onderhoud plegen. De onderhoudsmaatregelen die u uit kunt voeren ziet u in de Graszoden-online gazonkalender. Graszoden-online adviseert haar klanten deze gazonkalender aan te houden bij de verzorging van het gazon.

Grasmaaien, de meest voorkomende onderhoudsmaatregel! Het belangrijkste is de maaihoogte (hoogte waarop de grasplant is afgemaaid, gemeten vanaf de grond). De maaihoogte is afhankelijk van het gebruik en het soort gazon dat u heeft.

Ons Schaduwgazon dient u te maaien op 4 cm, het Fijn Speelgazon wordt nooit korter gemaaid als 3 cm. Als u te kort maait zullen de grasplanten geen nieuwe uitlopers maken. Het gevolg is dat er gaten ontstaan in uw gazon.
Als u te hoog maait zullen de grove grassoorten de fijnere overwoekeren. Daarnaast kan het gras gaan bloeien, het gras sterft hierna af. In beide gevallen ontstaan kale plekken in uw gazon.

De keuze van de grasmaaier is hierbij van belang. Houdt bij de aanschaf de gewenste maaihoogte in de gaten, kunt u de maaier goed instellen? Graszoden-online adviseert haar klanten om te werken met cirkelmaaiers. Het maaibeeld is prima en dit type gazonmaaier is onderhoudvriendelijk en makkelijk in gebruik.

Bemesten van uw gazon is iets wat vaak onderschat wordt. Echter het gras goed aan de groei houden voorkomt later problemen. Als het gras niet goed groeit ontstaan er kale plekken en krijgen onkruiden en mos de overhand. Uiteindelijk heeft u dan meer werk en maakt meer kosten om weer een mooi gazon te krijgen. Graszoden-online voert haar eigen bemestingslijn, Gazoncare. Specialistische gazonbemesting die wij ook gebruiken op onze graszodenkwekerij.

Verticuteren doet u vaak om het mos uit het gazon te halen. Belangrijk neveneffect is dat u met verticuteren lucht in de grond en bij de wortels van het gras laat komen. Het gazon zal hierdoor beter groeien. Ook zonder mos is het dus een belangrijke onderhoudshandeling die u bij voorkeur in het voorjaar uitvoert. Graszoden-online adviseert om het verticuteren te combineren met bemesten.

Graszoden-online hoort vaak dat mensen mos in hun gazon hebben. Vervelend maar u kunt hier vaak iets aan doen. Mos ontstaat door een te lage pH , vaak in combinatie met vervilting van het gazon. Het strooien van kalkkorrels helpt bij het verhogen van de pH. Door te verticuteren haalt u de viltlaag uit uw gazon. Deze handelingen in combinatie met een juiste bemesting zorgen er waarschijnlijk al voor dat u gazon mosvrij blijft.
Echter, als het gazon in de schaduw ligt blijft het moeilijk. Graszoden-online adviseert dan om min. 1 cm. Hoger te gaan maaien als de standaard maaihoogte en extra te bemesten. Op deze manier blijft het gazon goed groeien en krijgt het mos minder kans.

Naast mos kan er ook onkruid in uw gazon komen. Het is belangrijk om dit direct te bestrijden. Onkruiden groeien vaak sneller als het gras en verdringen de grasplanten. U krijgt hierdoor kale plekken in uw gazon.
Bestrijden van onkruiden kunt u doen door het onkruid weg te plukken. Daarnaast kunt u het onkruid bestrijden met onkruidverdelger. Laat u hierover goed informeren op een tuincentrum.
Graszoden-online adviseert haar klanten om voor de onkruidbestrijden het gazon goed te bemesten. Het gras gaat goed groeien en zal sneller herstellen. De ontstane kale plekken kunt u doorzaaien met een graszaadmengsel. Op deze manier is uw grasveld snel weer een prachtig gazon.

Tot slot beregenen of sproeien. Belangrijk voor een jong gazon maar ook voor een bestaand gazon. Gras heeft veel vocht nodig en krijgt dit veelal door het sproeien.

 

X Rekenmachine
A: (Meter)
B: (Meter)
Bereken
Totaal:
OK